Comité van aanbeveling

Comité van aanbeveling

Stichting Muziekevent Land van Cuijk en Noord Limburg is blij dat een grote groep mensen zich, als comité van aanbeveling, achter de doelstelling van de stichting heeft geschaard.

Zij begrijpen dat het voor deze doelgroep nodig is dat er veel extra faciliteiten nodig zijn en dat dit veel inspanning vraagt van de vele vrijwilligers.

Juist dat dit evenement volledig door vrijwilligers wordt georganiseerd en gedragen waarderen zij zeer.

Ook de behoefte van de bezoekers om in de buurt, een evenement te kunnen bezoeken, waar maximaal rekening is gehouden met evt. beperkingen, veel vrijwilligers aanwezig zijn om zo nodig te helpen en wat ook nog eens betaalbaar is, wordt door het comité erkend.

Het comité bestaat uit de burgemeester van de regio en een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers.

Allemaal mensen die een brede maatschappelijke betrokkenheid hebben en graag de doelstelling van de Stichting uitdragen binnen hun eigen netwerken. Hiernaast geeft het comité ondersteuning door mee te denken, feedback te geven en soms hun persoonlijke netwerk te gebruiken om hulp te bieden in natura.

Naast een bredere bekendheid van het evenement binnen de regio zal ook de maatschappelijke functie ervan veel duidelijker worden.

Een bredere bekendheid is fijn bij de werving van vrijwilligers en hiernaast bij de zoektocht naar broodnodige sponsoren.